Studium je určeno manažerům a specialistům v oblasti IT, CIO, produktovým manažerům IT, vedoucím týmů IT, programátorům, vedoucím podnikových informačních systémů, správcům datových center, správcům sítí, učitelům informatiky na základních a především středních školách, vývojářům a dalším pracovním pozicím v oblasti IT.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

online

Cena studia

80 000 Kč včetně DPH

Harmonogram
studia

 • Internetové technologie
 • Podnikové informační systémy
 • Umělá inteligence
 • Objektové programování
 • Ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Databázové systémy
 • Softwarové inženýrství a architektura softwaru
 • Cloudy, Big data, NoSQL databáze a datamining
 • Počítačové sítě
 • Závěrečný seminář

Cíle studia

Cílem studia je modelovat specialistu IT, který je schopný řídit rozvoj IT v malých, středních, ale i velkých podnicích. Vybuduje si potřebné znalosti a praktické dovednosti v oblasti podnikových informačních systémů. Absolvent bude připraven na složitý systém přechodu firmy na využívání internetu věcí v provozních procesech, v řídících procesech a v evidenčních procesech. Bude schopen propojovat firmu prostřednictvím internetových technologií s dceřinkami v ČR i zahraniční a eventuálně zabezpečovat propojení dceřinky na řídící struktury nadnárodních firem a jejich centrály. V malých a středních firmách ocení absolvent vybudované kompetence v oblasti objektového programování. Dosáhne také dobré základny pro využívání software pro zpracování big dat a může se stát průkopníkem pro transfer firemního software od klasických programů k programům s využitím umělé inteligence.

Přínosy studia

Napumpujte svou kariéru

 • Získání nových profesních znalostí a dovedností a jejich cílené zaměření na oblast zájmu.
 • Výuka probíhající moderními vyučovacími metodami za pomocí nejnovější techniky.
 • Získání prestižního profesního titulu MSc. pod akreditací AAHEA USA.
 • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora.
 • Zlepšení postavení na trhu práce.

doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.

garant programu

Výhody studia

Napumpujte svou kariéru

Studium manažerských vzdělávacích programů poskytuje vedle vzdělání samotného i velké množství dalších výhod, které usnadní samotné studium, ale i jeho využití v profesní praxi.

 • Online studium.
 • Studijní materiály zdarma.
 • Studium MSc. je daňově uznatelný náklad.
 • Efektivní studium již za jeden rok.
 • Široká nabídka zaměření.
 • Flexibilní forma umožňující skloubit studium i zaměstnání.

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart