Studium LLM (Master of Laws) představuje profesní postgraduální vzdělávací program zaměřený na oblast práva a právní vědy. Je klasickým a celosvětově uznávaným modelem studia.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

online

Komu určeno

Odborníkům zabývajícím se oblastí životního prostředí ze státních institucí i soukromých a neziskových organizací.

Akreditace

American Association for Higher Education and Accreditation (AAHEA) v USA

LLM

Environmentální právo

Absolventův profil je postaven na společné části studia tvořené předměty právo životního prostředí ČR, evropské právo životního prostředí, mezinárodní právo životního prostředí a základy ekologie. V průběhu studia se absolvent dále zaměřuje na jednotlivé biocenózy a jejich vzájemné provázání.

LLM

Komerční právo

Komerční právo je koncipováno jako program rozvíjející teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti mezinárodního obchodního práva, korporátního práva duševního vlastnictví a práva evropského se zaměřením na mezinárodní obchodní vztahy.

graph-arrow-small

Přínosy studia

Napumpujte svou kariéru

  • Získání nových profesních znalostí a dovedností a jejich cílené zaměření na oblast zájmu.
  • Výuka probíhající moderními vyučovacími metodami za pomocí nejnovější techniky.
  • Získání prestižního profesního titulu LLM pod akreditací AAHEA USA. Obdržíte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora.
  • Zlepšení postavení na trhu práce.

Mgr. Kamil Červinka

garant programu

Výhody studia

Napumpujte svou kariéru

Studium právních vzdělávacích programů LLM poskytuje vedle vzdělání samotného i velké množství dalších výhod, které usnadní samotné studium, ale i jeho využití v profesní praxi.

  • Online studium.
  • Studijní materiály zdarma.
  • Studium LLM je daňově uznatelný náklad.
  • Efektivní studium již za jeden a půl roku.
  • Flexibilní forma umožňující skloubit studium i zaměstnání.

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart