Vzdělávací program Canis asistent přináší vhled do problematiky využití vzájemného pozitivního působení, ke kterému dochází při kontaktu mezi člověkem a zvířetem, obecných zákonitostí při práci s uchazeči o tuto službu s respektem k jejich případnému znevýhodnění a osobami pečujícími. Studium je koncipováno tak, aby poskytlo moderní poznatky i praktické kompetence, které absolventi uplatní při své canisterapeutické práci.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

víkendová prezenční

Cena studia

14 900 Kč

Harmonogram
studia

Celkový počet hodin: 120 hodin přímé výuky

 • Manažerské dovednosti
 • Základy pedagogiky a speciální pedagogiky
 • Psychologie
 • Možnosti intervence
 • Základy etiky v chovu zvířat
 • Využití zvířat v zoorehabilitaci
 • Morfologie a fyziologie psů
 • Etologie psů
 • Metodický seminář k závěrečné práci

Program je realizován v rámci programů CŽV a je určen především pro absolventy středoškolského studia s maturitou. Cílem je aktivní rozvoj jejich vědomostí, dovedností a kompetencí v oblasti manažerských dovedností, psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, morfologie a fyziologie psů, etologie psů a zoorehabilitace.

Po dokončení studia je absolvent připraven aplikovat získané znalosti ve prospěch svého zaměstnavatele ze soukromého, neziskového i veřejného sektoru nebo v rámci samostatné činnosti v oblasti sociálních služeb, školství či zdravotnictví.

Průběh studia

 • Vyplnění on-line přihlášky s přílohou ověřeného dokladu o vzdělání
 • Výuka probíhá prezenčně o víkendech
 • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou ze tří zkušebních okruhů a obhajobou závěrečné práce
 • Po úspěšném ukončení studia absolvent získá osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart