ZAHÁJENÍ STUDIA
září 2021
Canis dog 2 Studium v rámci

CŽV
CANIS ASISTENT

Vzdělávací program Canis asistent je realizován v rámci programů CŽV a je určen především pro absolventy středoškolského studia s maturitou, kteří si chtějí rozšířit odborné kompetence o teoretické poznatky z oblasti managementu, řízení lidských zdrojů a komunikace, včetně získání poznatků nových a rozšíření stávajících z oblasti psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, anatomie, morfologie, fyziologie, etologie a zoorehabilitace.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

víkendová prezenční

Cena studia

14 900 Kč

Harmonogram
studia

Celkový počet hodin: 120 hodin přímé výuky

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Management  a marketing
 • Řízení lidských zdrojů
 • Komunikace
 • Etika v chovu zvířat
 • Základy pedagogiky a speciální pedagogiky

 

 • Psychologie
 • Využití zvířat v zoorehabilitaci
 • Morfologie a fyziologie psů
 • Etologie psů
 • Metodický seminář

Cíle vzdělávání:

Hlavním vzdělávacím cílem vzdělávacího programu Canis asistent je rozšířit odborné kompetence uchazečů o teoretické poznatky z oblasti managementu, řízení lidských zdrojů a komunikace, včetně získání poznatků nových a rozšíření stávajících z oblasti psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, anatomie, morfologie, fyziologie, etologie a zoorehabilitace.

Vzdělávací program má dále uchazečům přinést ucelený vhled do problematiky využití vzájemného pozitivního působení, ke kterému dochází při kontaktu mezi člověkem a zvířetem, obecných zákonitostí při práci s uchazeči o tuto službu s respektem k jejich případnému znevýhodnění a osobami pečujícími.

Studiem absolventi získají poznatky z teoretických disciplín, které budou schopni aplikovat v praxi ve formě znalostí a dovedností za využití vhodných metod a postupů.

Po dokončení studia je absolvent připraven aplikovat získané znalosti ve prospěch svého zaměstnavatele ze soukromého, neziskového i veřejného sektoru nebo v rámci samostatné činnosti v oblasti sociálních služeb, školství či zdravotnictví.

Průběh studia

 • Vyplnění on-line přihlášky + přílohy k přihlášce (ověřený doklad o vzdělání)
 • Výuka probíhá prezenčně o víkendech
 • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou ze tří zkušebních okruhů a obhajobou závěrečné práce
 • Po úspěšném ukončení studia absolvent získá osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Hana Poliánová

garant programu

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

Vysokoškolské studium

Profesní studium

Celoživotní vzdělávání

O nás

Adresa

Akademie HUSPOL s.r.o.
Osvobození 699
Kunovice 686 04

IČO: 63468352
DIČ: CZ63468352

Datová schránka

mfk3qrc

Telefony

(+420) 572 548 035
(+420) 603 470 951

E-MAIL

info@akademie-huspol.cz
sekretariat@akademie-huspol.cz

Copyright © Akademie HUSPOL s.r.o.

has been added to the cart. View Cart