Studium MBA (Master of Business Administration) se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Studium MBA zahrnuje vysokoškolské profesní vzdělávací programy zaměřené na prohloubení řídících, plánovacích, ekonomických a komunikačních znalostí a dovedností, které umožní vrcholovým i středním manažerům získání prestižního vzdělání a posunout jejich kariéru vpřed. Vzdělání probíhá pod americkou akreditací American Association for Higher Education and Accreditation (AAHEA).

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

online

Komu určeno

Řídící pracovníci na všech stupních řízení.

Cena studia

80 000,- Kč včetně DPH

MBA

MANAGEMENT A MARKETING

Studium programu MBA - Management a marketing je určeno všem vrcholovým a středním manažerům, marketingovým specialistům a majitelům firem, kteří si chtějí dále rozvíjet své schopnosti a praktické dovednosti. Studentům nabízí možnost vybrat si z několika zaměření to, které odpovídá jejich požadavkům.

MBA

MANAGEMENT ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Program je primárně určen pro řídící pracovníky ve školství nebo jiných vzdělávacích institucích na všech úrovních vedení. Cílem je aktivní rozvoj jejich dovedností v oblasti efektivní komunikace, řízení škol a vzdělávacích institucí, právního rámce škol a školských zařízení i moderních vzdělávacích metod

MBA

BEZPEČNOST A KYBERBEZPEČNOST

V programu získává absolvent teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečení citlivých dat společností a institucí, ochrany osobních údajů, krizového řízení i v oblastech využívání cloudové technologie a umělé inteligence. Uplatnění najde v soukromém i státní sektoru na různých pozicích.

graph-arrow-small

Přínosy studia

Napumpujte svou kariéru

 • Získání nových profesních znalostí a dovedností a jejich cílené zaměření na oblast zájmu
 • Výuka probíhající moderními vyučovacími met odami za pomocí nejnovější techniky
 • Získání prestižního profesního titulu MBA pod akreditací AAHEA USA
 • Obdržíte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora
 • Zlepšení postavení na trhu práce

Hodnocení absolventů

Po vysokoškolských studiích zaměřených na speciální pedagogiku a učitelství jsem se rozhodl k dalšímu, tentokrát manažerskému studiu. Jako absolvent Akademie Huspol a současně dnes jako jeden z jejích členů pedagogického sboru byla právě tato škola jasnou volbou k využití možnosti, proč manažerské studium v oblasti školství realizovat právě zde. Veškerá organizace MBA studia pro manažery ve školství byla propracována a promyšlena do posledního detailu, stejně jako přístup garantů jednotlivých studijních oborů. Velmi oceňuji zejména jejich vstřícnost a profesionalitu vysoké úrovně. Nejenže toto další vzdělávání bylo pro mě novou výzvou, ale také cestou k získání přínosných poznatků a vědomostí, které v současné době jako ředitel školy plně využívám a jsou nezbytně nutné pro vytvoření baterie dovedností každého manažera. Rád bych na tomto místě poděkoval všem svým bývalým učitelům z Akademie Huspol, ze kterých se stali mí současní kolegové. Moje doporučení pro budoucí manažery a zájemce o MBA studium je zcela na místě. Rád bych citoval slova spisovatelky Jaromíry Kolárové: „Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa“.

PhDr. Kamil Ježík, MBA

ředitel
Studium programu Master of Business Administration (MBA) jsem si zvolil na akademii HUSPOL s.r.o. po doporučení svých kolegů, kteří toto studium již absolvovali přede mnou. Díky studiu MBA jsem si rozšířil své odborné znalosti, které jsem během svého profesního života načerpal. Další hlavní motivací pro studium MBA byla efektivnost online studia, které jsem upřednostnil před prezenční formou vyučování. Daný program jsem dokázal studovat v pohodlí domova a při zaměstnání. Jsem přesvědčen, že nabyté poznatky jsem dokázal přímo uplatnit ve své firmě při realizaci projektů. Taktéž se vysokou mírou rozšířila i síť mých profesních kontaktů a mohu říci, že mě studium jednoznačně posunulo vpřed. Absolvování studia mi přineslo i konkurenční výhody na trhu práce ve srovnání s jinými absolventy vysokých škol. Praktické poznatky nabyté studiem mi usnadňují jednodušší řešení konkrétních problémových situací v běžné praxi. Samozřejmě, že jsem získal větší rozhled a přínosem je prestiž, osobní rozvoj, seberealizace, využití zkušeností v praxi, jakož i získání odborných znalostí, které mi zajistily hlubší pohled na problémové situace, vyžadující uvědomělý přístup. Kvalita online výuky, profesionalita lektorů a pedagogů, flexibilní podmínky studia, vstřícný přístup i dostupnost studijní literatury byly na vysoké úrovni. Během studia mé dotazy a žádosti byly vždy zodpovězeny. Takže byla radost zde studovat.

Výhody studia

Napumpujte svou kariéru

Studium manažerských vzdělávacích programů poskytuje vedle vzdělání samotného i velké množství dalších výhod, které usnadní samotné studium, ale i jeho využití v profesní praxi.

 • Online studium
 • Studijní materiály zdarma
 • Studium MBA je daňově uznatelný náklad
 • Efektivní studium již za jeden rok
 • Široká nabídka zaměření
 • Flexibilní forma umožňující skloubit studium i zaměstnání

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart