Vzdělávací program Kynolog přináší vhled do problematiky chovu a výcviku psů a obecných zákonitostí při práci s nimi.

Studium umožňuje studentům získat specifické teoretické i praktické znalosti o všech aspektech chovu psů a jejich využití. V průběhu studia student získá znalosti v oblasti kynologie se zaměřením na problematiku biologie psa včetně výživy, zdravotního stavu a genetiky s aplikací do techniky chovu, reprodukce a plemenitby. Část předmětů je věnována využití psů v pracovní (myslivost, policie, armáda) a sportovní rovině s praktickými ukázkami.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

víkendová prezenční

Cena studia

14 900 Kč

Harmonogram
studia

Celkový počet hodin: 120 hodin přímé výuky

 • Manažerské dovednosti
 • Základy etiky v chovu zvířat
 • Morfologie a fyziologie psů
 • Etologie a poruchy chování psů
 • Zootechnika, plemenitba
 • Choroby a první pomoc psů
 • Metodika výcviku psů
 • Psychologie
 • Metodický seminář k závěrečné práci

Program je realizován v rámci programů CŽV a je určen především pro absolventy středoškolského studia s maturitou. Cílem je aktivní rozvoj jejich vědomostí, dovedností a kompetencí v oblasti manažerských dovedností, psychologie, morfologie, fyziologie, etologie, zootechniky a metodiky výcviku psů.

Po dokončení studia je absolvent připraven aplikovat získané znalosti ve prospěch své samostatné chovatelské a podnikatelské činnosti ve sféře chovu a výcviku psů.

Průběh studia

 • Vyplnění on-line přihlášky s přílohou ověřeného dokladu o vzdělání
 • Výuka probíhá prezenčně o víkendech
 • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou ze tří zkušebních okruhů a obhajobou závěrečné práce
 • Po úspěšném ukončení studia absolvent získá osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Bc. Petr Polián

garant programu

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart