Studium LLM (Master of Laws) představuje postgraduální vzdělávací program zaměřený na oblast práva a právní vědy. Je klasickým a celosvětově uznávaným modelem studia.

Studijní program LLM - Environmentální právo je profesně orientované studium zaměřené na oblast environmentálního práva s přesahem do jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí. Absolventův profil je postaven na společné části studia tvořené předměty právo životního prostředí ČR, evropské právo životního prostředí, mezinárodní právo životního prostředí a základy ekologie.

V průběhu studia se absolvent dále zaměřuje na jednotlivé biocenózy a jejich vzájemné provázání. Získává tak ucelené znalosti nejen z oblasti práva samotného, ale je schopen chápat ekosystém jako provázaný celek.

Délka studia

18 měsíců

Forma studia

online

Komu určeno

Odborníkům zabývajícím se oblastí životního prostředí ze státních institucí i soukromých a neziskových organizací.

Akreditace

American Association for Higher Education and Accreditation (AAHEA) v USA

Harmonogram
studia

 • Právo životního prostředí - obecná část
 • Právo životního prostředí - zvláštní část
 • Ekologie a ochrana přírody
 • Základy práva Evropské unie (povinné pro studenty ze zemí mimo EU)
 • Základy pedologie - nauka o půdě
 • Základy hydrologie - nauka o vodě
 • Základy dendrologie - nauka o lese
 • Základy meteorologie a klimatologie
 • Životní prostředí měst a osídlených oblastí
graph-arrow-small

Přínosy studia

Napumpujte svou kariéru

 • Získání nových profesních znalostí a dovedností a jejich cílené zaměření na oblast zájmu.
 • Výuka probíhající moderními vyučovacími metodami za pomocí nejnovější techniky.
 • Získání prestižního profesního titulu LLM pod akreditací AAHEA USA. Obdržíte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora.
 • Zlepšení postavení na trhu práce.

Mgr. Kamil Červinka

garant programu

Výhody studia

Napumpujte svou kariéru

Studium právních vzdělávacích programů LLM poskytuje vedle vzdělání samotného i velké množství dalších výhod, které usnadní samotné studium, ale i jeho využití v profesní praxi.

 • Online studium.
 • Studijní materiály zdarma.
 • Studium LLM je daňově uznatelný náklad.
 • Efektivní studium již za jeden a půl roku.
 • Flexibilní forma umožňující skloubit studium i zaměstnání.

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

Vysokoškolské studium

Profesní studium

Celoživotní vzdělávání

O nás

Adresa

Akademie HUSPOL s.r.o. Osvobození 699 Kunovice 686 04 IČO: 63468352 DIČ: CZ63468352

Datová schránka

mfk3qrc

Telefony

(+420) 572 548 035 (+420) 603 470 951

E-MAIL

info@akademie-huspol.cz sekretariat@akademie-huspol.cz

Copyright © Akademie HUSPOL s.r.o.

has been added to the cart. View Cart