Profesní program Management školství a vzdělávacích institucí se zaměřuje na prohloubení teoretických i praktických znalostí a dovedností v klíčových oblastech školství. Studium je koncipováno tak, aby poskytlo moderní poznatky i praktické kompetence, které absolventi uplatní při řešení každodenních situací.

Program je primárně určen nejen pro řídící pracovníky na pozicích středního a vyššího managementu základních, středních a vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí, ale i pedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na řízení těchto institucí. Cílem je aktivní rozvoj jejich vědomostí, dovedností a kompetencí v oblasti řízení škol, právního rámce škol a vzdělávacích institucí, financování škol, práva, psychologie i moderních vzdělávacích metod.

Garanti jednotlivých modulů jsou přední čeští odborníci s mnohaletou praxí.

Profesní program Management školství a vzdělávacích institucí obsahuje kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení s platnou akreditací MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

online

Cena studia

80 000 Kč včetně DPH

Zvýhodněná cena
Při souběžném studiu a absolvování profesního programu Management školství a vzdělávacích institucí a vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení jednotná cena za studium obou programů je ve výši 80 000 Kč včetně DPH.

Harmonogram
studia

 1. Management řízení škol
 2. Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
 3. Marketing ve školství
 4. Financování školy a projektový management
 5. Informační a komunikační technologie ve školství
 6. Řízení lidských zdrojů
 7. Psychologie
 8. Organizace školy a pedagogického procesu
 9. Metodický seminář k závěrečné práci
 1. Leadership v manažerské praxi
 2. Pracovní právo

Přínosy studia

Napumpujte svou kariéru

 • Získání nových profesních znalostí a dovedností a jejich cílené zaměření na oblast zájmu.
 • Výuka probíhající moderními vyučovacími metodami za pomocí nejnovější techniky.
 • Získání prestižního profesního titulu MBA pod akreditací AAHEA USA.
 • Připravíte se na kvalifikovaný výkon řízení školy nebo školského zařízení. Profesní program Management školství a vzdělávacích institucí obsahuje kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení s platnou akreditací MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Po souběžném absolvování obou programů obdržíte vedle diplomu MBA i osvědčení DVPP o splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení dle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění.
 • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora.
 • Obdržíte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora.

Mgr. et Mgr. Kateřina Pitrová, Ph.D., BBA

garant programu

Výhody studia

Napumpujte svou kariéru

Studium manažerských vzdělávacích programů poskytuje vedle vzdělání samotného i velké množství dalších výhod, které usnadní samotné studium, ale i jeho využití v profesní praxi.

 • Online studium.
 • Studijní materiály zdarma.
 • Studium MBA je daňově uznatelný náklad.
 • Efektivní studium již za jeden rok.
 • Široká nabídka zaměření.
 • Flexibilní forma umožňující skloubit studium i zaměstnání.

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart