Profesní program Management školství a vzdělávacích institucí se zaměřuje na prohloubení teoretických i praktických znalostí a dovedností v klíčových oblastech školství. Studium je koncipováno tak, aby poskytlo moderní poznatky i praktické kompetence, které absolventi uplatní při řešení každodenních situací.

Program je primárně určen nejen pro řídící pracovníky na pozicích středního a vyššího managementu základních, středních a vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí, ale i pedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na řízení těchto institucí. Cílem je aktivní rozvoj jejich vědomostí, dovedností a kompetencí v oblasti řízení škol, právního rámce škol a vzdělávacích institucí, financování škol, práva, psychologie i moderních vzdělávacích metod.

Garanti jednotlivých modulů jsou přední čeští odborníci s mnohaletou praxí.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

online

Cena studia

80 000 Kč včetně DPH

Harmonogram
studia

 1. Management řízení škol
 2. Právní minimum pro vedoucí pracovníky
 3. Marketing ve školství
 4. Finanční řízení škol a projektový management
 5. Informační a komunikační technologie ve školství
 6. Řízení lidských zdrojů
 7. Psychologie
 8. Organizace školy a pedagogického procesu
 9. Metodický seminář k závěrečné práci
 1. Leadership v manažerské praxi
 2. Pracovní právo

Přínosy studia

Napumpujte svou kariéru

 • Získání nových profesních znalostí a dovedností a jejich cílené zaměření na oblast zájmu.
 • Výuka probíhající moderními vyučovacími metodami za pomocí nejnovější techniky.
 • Získání prestižního profesního titulu MBA pod akreditací AAHEA USA.
 • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora.
 • Zlepšení postavení na trhu práce.
 • Obdržíte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. et Mgr. Kateřina Pitrová, Ph.D., BBA

garant programu

Výhody studia

Napumpujte svou kariéru

Studium manažerských vzdělávacích programů poskytuje vedle vzdělání samotného i velké množství dalších výhod, které usnadní samotné studium, ale i jeho využití v profesní praxi.

 • Online studium.
 • Studijní materiály zdarma.
 • Studium MBA je daňově uznatelný náklad.
 • Efektivní studium již za jeden rok.
 • Široká nabídka zaměření.
 • Flexibilní forma umožňující skloubit studium i zaměstnání.

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

Vysokoškolské studium

Profesní studium

Celoživotní vzdělávání

O nás

Adresa

Akademie HUSPOL s.r.o. Osvobození 699 Kunovice 686 04 IČO: 63468352 DIČ: CZ63468352

Datová schránka

mfk3qrc

Telefony

(+420) 572 548 035 (+420) 603 470 951

E-MAIL

info@akademie-huspol.cz sekretariat@akademie-huspol.cz

Copyright © Akademie HUSPOL s.r.o.

has been added to the cart. View Cart