Program LLM Program - Commercial Law je koncipován jako program rozvíjející teoretické znalostí a praktických dovedností v oblasti mezinárodního obchodního práva, korporátního práva duševního vlastnictví a práva evropského se zaměřením na mezinárodní obchodní vztahy.

Studium pak dále rozvíjí i dovednosti potřebných při uzavírání a rozvoji obchodních vztahů především na evropské a mezinárodní úrovni.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

online

Cena studia

80 000 Kč včetně DPH

Harmonogram
studia

 • Obchodní právo a etika
 • Korporátní právo
 • Evropské právo
 • Řízení lidských zdrojů
 • Právo duševního vlastnictví, autorské a patentové právo, ochranné známky
 • GDPR and ochrana dat
 • Mezinárodní obchodní právo
 • Osobní rozvoj
 • Vyjednávání a řešení konfliktů, mediace a arbitráž
 • Kyberbezpečnost

 

graph-arrow-small

Přínosy studia

Napumpujte svou kariéru

 • Získání nových profesních znalostí a dovedností a jejich cílené zaměření na oblast zájmu.
 • Výuka probíhající moderními vyučovacími metodami za pomocí nejnovější techniky.
 • Získání prestižního profesního titulu LLM pod akreditací AAHEA USA. Obdržíte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora.
 • Zlepšení postavení na trhu práce.

Mgr. Kamil Červinka

garant programu

Výhody studia

Napumpujte svou kariéru

Studium právních vzdělávacích programů LLM poskytuje vedle vzdělání samotného i velké množství dalších výhod, které usnadní samotné studium, ale i jeho využití v profesní praxi.

 • Online studium.
 • Studijní materiály zdarma.
 • Studium LLM je daňově uznatelný náklad.
 • Efektivní studium již za jeden a půl roku.
 • Flexibilní forma umožňující skloubit studium i zaměstnání.

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart