Dne 20. 2. 2023 proběhly na naší soukromé vysoké škole závěrečné zkoušky studentů Speciální pedagogiky a studentů Studia pro Asistenty pedagoga.