Pedagogové

Akademie HUSPOL klade důraz na vzájemnou odbornou profesní spolupráci akademických pracovníků a odborníků z praxe.

Spolupracujeme:

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

specializuje se na použití soft computingových metod a umělé inteligence, jako jsou fuzzy logika, umělé neuronové sítě, evoluční algoritmy a teorie chaosu v podnikatelství, veřejných službách a informačním managementu.

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA

specializuje se na trénink manažerských technik a dovedností, projektové řízení a strategický management

doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.

specializuje se na anatomii, fyziologii a etologii

více než 25 let se zabývá chováním psů, jeho studie měli ohlas ve světových médiích, jako je např. National Geographic, Discovery, BBC a ABC

 

Ing. Vladimír Karaffa, CSc.

bezpečnostní expert v oblasti teorie bezpečnosti, obranného plánování, řízení bezpečnosti a bezpečnostního marketingu

Externě spolupracujeme:

doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.

specializuje se na fyzickou ochranu a analýzu rizika fyzické bezpečnosti,  technologie typování a profilování pachatelů, bezpečnostní hrozby, chemické, biologické, radiační, nukleární a explozivní látky, kriminalistiku, terorismus, extremismus, sekty a protiprávní činnost, gender mainstreaming a vnitřní bezpečnost státu

prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.

specializuje se  na bezpečnostní politiku a strategii, je absolventem NATO Defence College
je autorem či spoluautorem více než 110 publikací, které byly více než 350x citovány v Science Citation Index

has been added to the cart. View Cart