Garanti studijních programů

prof. Ing. Aleš Komár, CSc.

bezpečnostní expert v oblasti teorie bezpečnosti, obranného plánování a řízení bezpečnosti

doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D.

specializuje se na parazitologii, biologii a forenzní biologii

has been added to the cart. View Cart