Program je primárně určen všem manažerům a specialistům, kteří mají zájem posílit svoje kompetence v oblasti řízení a marketingu. Cílem je aktivní rozvoj jejich dovedností v oblasti efektivní komunikace a řízení českých i zahraničních firem.

Nabídka specializací MBA pro následující období:

 • General management
 • Řízení podniku
 • Management a leadership
 • Management a marketing malých a středních podniků
 • Strategický management
 • Personální management

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

online

Cena studia

80 000 Kč včetně DPH

Harmonogram
studia

Obsah dle specializací

I. modul

 • Management
 • Marketing
 • Personální management
 • Mezinárodní obchodní právo
 • Psychologie a sociologie

II. modul

 • Osobní rozvoj
 • Strategický management
 • Legislativa EU
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Metodický seminář k závěrečné práci

I. modul

 • Komunikace (ve firemní praxi)
 • Management
 • Marketing
 • Personální management
 • Budování podnikové kultury a etiky firmy

II. modul

 • Strategický management
 • Podniková ekonomika
 • Korporátní právo
 • Krizový management
 • Metodický seminář k závěrečné práci

I. modul

 • Management
 • Marketing
 • Personální management
 • Psychologie a sociologie
 • Vyjednávání a řešení konfliktů

II. modul

 • Budování podnikové kultury a etiky firmy
 • Leadership
 • GDPR a ochrana dat
 • Osobní rozvoj
 • Metodický seminář k závěrečné práci

I. modul

 • Komunikace
 • Management
 • Marketing
 • Řízení lidských zdrojů
 • Inovace a řízení změn

II. modul

 • Strategický management
 • Krizový management
 • Mezinárodní marketing
 • Leadership
 • Metodický seminář k závěrečné práci

 

I. modul

 • Komunikace
 • Management
 • Marketing
 • Řízení lidských zdrojů
 • Inovace a řízení změn

II. modul

 • Podniková kultura a řízení znalostí
 • GDPR a ochrana dat
 • Umělá inteligence a big data
 • Strategický management
 • Metodický seminář k závěrečné práci

I. modul

 • Komunikace
 • Management
 • Marketing
 • Řízení lidských zdrojů
 • Osobní rozvoj

II. modul

 • Manažerská etika a firemní kultura
 • Základy psychologie a sociologie
 • Strategický management
 • Pracovní právo a kolektivní vyjednávání
 • Metodický seminář k závěrečné práci

Přínosy studia

Napumpujte svou kariéru

 • Získání nových profesních znalostí a dovedností a jejich cílené zaměření na oblast zájmu.
 • Výuka probíhající moderními vyučovacími metodami za pomocí nejnovější techniky.
 • Získání prestižního profesního titulu MBA pod akreditací AAHEA USA.
 • Obdržíte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora.
 • Zlepšení postavení na trhu práce.

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

garant programu

Výhody studia

Napumpujte svou kariéru

Studium manažerských vzdělávacích programů poskytuje vedle vzdělání samotného i velké množství dalších výhod, které usnadní samotné studium, ale i jeho využití v profesní praxi.

 • Online studium.
 • Studijní materiály zdarma.
 • Studium MBA je daňově uznatelný náklad.
 • Efektivní studium již za jeden rok.
 • Široká nabídka zaměření.
 • Flexibilní forma umožňující skloubit studium i zaměstnání.

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart