V programu získává absolvent teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečení citlivých dat společností a institucí, ochrany osobních údajů, krizového řízení i v oblastech využívání cloudové technologie a umělé inteligence. Uplatnění najde v soukromém i státní sektoru na různých pozicích.

Nabídka specializací MBA pro následující období:

 • Manager informační bezpečnosti - CSO
 • Kybernetická bezpečnost podniku

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

online

Cena studia

80 000 Kč včetně DPH

Harmonogram
studia

I. modul

 • Bezpečnost Internetu věcí
 • Ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Sdílení a řízení znalostí v organizaci
 • Využití kryptografických metod a použití certifikátů
 • Krizové řízení podniku

II. modul

 • Aplikace umělé inteligence
 • Využití cloudových aplikací pro ukládání dat
 • Strategický management
 • Kybernetická bezpečnost podniku
 • Závěrečný seminář

I. modul

 • Ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Zákony na ochranu osobních údajů v ČR a SR, jejich inovace a aplikace GDPR
 • Další zákony na ochranu osobních údajů, zavedení GDPR a české a slovenské novely zákona na ochranu osobních údajů do podnikové praxe a popis pracovní pozice pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Kybernetická bezpečnost podniku
 • Projekt aplikace kybernetická bezpečnosti  podniku do strategie a řízení podniku ve spolupráci s útvarem IT a personálním útvarem

II. modul

 • Cloudy a možnosti zabezpečení dat
 • Internet věcí, ochrana dat, zabezpečení provozu
 • Projekt možnosti aplikace technologií IoT do strategie a řízení podniku a řešení bezpečnosti provozů ve spolupráci s útvarem IT
 • Projekt dalšího vzdělávání pracovníků instituce v oblasti kybernetické bezpečnosti, nebo Řízení znalostí v podniku a zabezpečení bezpečnosti procesů knowledge managementu
 • Disertační práce, Obhajoba a promoce

Přínosy studia

Napumpujte svou kariéru

 • Získání nových profesních znalostí a dovedností a jejich cílené zaměření na oblast zájmu.
 • Výuka probíhající moderními vyučovacími metodami za pomocí nejnovější techniky.
 • Získání prestižního profesního titulu MBA pod akreditací AAHEA USA.
 • Obdržíte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora.
 • Zlepšení postavení na trhu práce.

Ing. Bc. Vladimír Šulc, Ph.D.

garant programu

Výhody studia

Napumpujte svou kariéru

Studium manažerských vzdělávacích programů poskytuje vedle vzdělání samotného i velké množství dalších výhod, které usnadní samotné studium, ale i jeho využití v profesní praxi.

 • Online studium.
 • Studijní materiály zdarma.
 • Studium MBA je daňově uznatelný náklad.
 • Efektivní studium již za jeden rok.
 • Široká nabídka zaměření.
 • Flexibilní forma umožňující skloubit studium i zaměstnání.

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

Vysokoškolské studium

Profesní studium

Celoživotní vzdělávání

O nás

Adresa

Akademie HUSPOL s.r.o. Osvobození 699 Kunovice 686 04 IČO: 63468352 DIČ: CZ63468352

Datová schránka

mfk3qrc

Telefony

(+420) 572 548 035 (+420) 603 470 951

E-MAIL

info@akademie-huspol.cz sekretariat@akademie-huspol.cz

Copyright © Akademie HUSPOL s.r.o.

has been added to the cart. View Cart