V programu získává absolvent teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečení citlivých dat společností a institucí, ochrany osobních údajů, krizového řízení i v oblastech využívání cloudové technologie a umělé inteligence. Uplatnění najde v soukromém i státní sektoru na různých pozicích.

Nabídka specializací MBA pro následující období:

 • Manager informační bezpečnosti - CSO
 • Kybernetická bezpečnost podniku

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

online

Cena studia

80 000 Kč včetně DPH

Harmonogram
studia

I. modul

 • GDPR a ochrana dat
 • Sdílení a řízení znalostí v organizaci
 • Servery a počítačové sítě
 • Internetové technologie
 • Psychologie a sociologie pro řízení týmu

II. modul

 • Cloudové služby
 • Strategický management
 • Kybernetická bezpečnost podniku
 • Aplikace umělé inteligence
 • Seminář k závěrečné práci

I. modul

 • GDPR a ochrana dat
 • Kybernetická bezpečnost podniku
 • Informační systémy podniku
 • Management systému informační bezpečnosti
 • Cloudové služby

II. modul

 • Principy internetu věcí a jeho bezpečnost
 • Projekt aplikací IoT do strategie řízení podniku
 • Kyberkriminalita
 • Aplikace neuronových sítí a fuzzy logiky
 • Seminář k závěrečné práci

Přínosy studia

Napumpujte svou kariéru

 • Získání nových profesních znalostí a dovedností a jejich cílené zaměření na oblast zájmu.
 • Výuka probíhající moderními vyučovacími metodami za pomocí nejnovější techniky.
 • Získání prestižního profesního titulu MBA pod akreditací AAHEA USA.
 • Obdržíte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Přístup k širokému spektru vzdělávacích materiálů a další studijní podpora.
 • Zlepšení postavení na trhu práce.

Ing. Bc. Vladimír Šulc, Ph.D.

garant programu

Výhody studia

Napumpujte svou kariéru

Studium manažerských vzdělávacích programů poskytuje vedle vzdělání samotného i velké množství dalších výhod, které usnadní samotné studium, ale i jeho využití v profesní praxi.

 • Online studium.
 • Studijní materiály zdarma.
 • Studium MBA je daňově uznatelný náklad.
 • Efektivní studium již za jeden rok.
 • Široká nabídka zaměření.
 • Flexibilní forma umožňující skloubit studium i zaměstnání.

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart