Dne 15. 6. 2021 obhajovali své práce studenti MBA. Gratulujeme úspěšným absolventům