Již 9. a 10. února se uskuteční na naší škole závěrečné zkoušky čerstvých pedagogů. Jsou posledním krokem k ukončení jejich studia, na jehož konci získají pedagogickou způsobilost dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.