Vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům a pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení dle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit účastníky studia na kvalifikovaný výkon řízení školy nebo školského zařízení, prohloubit jejich znalosti v klíčových oblastech školství s cílem dosáhnout optimální úrovně základních řídících kompetencí a získat znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol, právního rámce škol a vzdělávacích institucí, financování škol a jiné. Cílem studia je také připravit účastníky studia tak, aby se dokázali vyhnout závažným pochybením ve všech základních oblastech řízení škol a školských zařízení.

Kvalifikační studium je realizované v rámci DVPP.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

víkendová prezenční

Harmonogram
studia

Celkový rozsah studia je 113 hodin a zahrnuje 95 hodin přímé výuky a třídenní odbornou stáž v rozsahu 18 hodin.

Vzdělávací program je tvořen pěti tematickými okruhy:

 • Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
 • Pracovní právo
 • Financování školy
 • Organizace školy a pedagogického procesu
 • Třídenní stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.

Průběh studia

 • Vyplnění on-line přihlášky s přílohou ověřeného dokladu o vzdělání
 • výuka probíhá prezenčně 1x za měsíc o víkendu
 • studium je ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných odborných znalostí.
 • po úspěšném ukončení studia absolvent získá osvědčení

Přínosy studia

 • získání nových procesních znalostí a dovedností
 • užití případových studií ve výuce a praktických poznatků z praxe
 • víkendová výuka (nezasahuje do pracovního týdne)
 • školné může uhradit zaměstnavatel v rámci DVPP

Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení

450 Kč

Cena za studium

10 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Zvýhodněná cena

Při souběžném studiu a absolvování vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení a profesního programu Management školství a vzdělávacích institucí zvýhodněná cena  za studium. Bližší informace naleznete zde...

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart