Pro pedagogy

STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI

PRO UČITELE A VYCHOVATELE

Vzdělávací program je určen absolventům neučitelských studijních oborů (VŠ nebo SŠ), kteří mají zájem získat odbornou kvalifikaci dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v následujících programech...

PEDAGOGICKÉ STUDIUM SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

PRO KVALIFIKOVANÉ UČITELE, VYCHOVATELE, UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Vzdělávací program připravuje obecně pedagogicky vzdělané pracovníky (VŠ, SŠ + DPS) na přímý výkon práce s dětmi s různou formou, typem a rozsahem postižení.

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky základních a středních škol, kteří se při své práci setkávají se speciálně pedagogickou problematikou.

ASISTENT PEDAGOGA

Vzdělávací program je určen pracovníkům s ukončeným minimálně základním vzděláním, kteří mají zájem získat odbornou kvalifikaci pro výkon profese asistenta pedagoga dle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kvalifikační studium je realizované v rámci DVPP.

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům a pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení dle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění.
Kvalifikační studium je realizované v rámci DVPP.
has been added to the cart. View Cart