Pro pedagogy

STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI

PRO UČITELE A VYCHOVATELE

Vzdělávací program je určen absolventům neučitelských studijních oborů (VŠ nebo SŠ), kteří mají zájem získat odbornou kvalifikaci dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v následujících programech...

PEDAGOGICKÉ STUDIUM SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

PRO KVALIFIKOVANÉ UČITELE, VYCHOVATELE, UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Vzdělávací program připravuje obecně pedagogicky vzdělané pracovníky (VŠ, SŠ + DPS) na přímý výkon práce s dětmi s různou formou, typem a rozsahem postižení.

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky základních a středních škol, kteří se při své práci setkávají se speciálně pedagogickou problematikou.

ASISTENT PEDAGOGA

Vzdělávací program je určen pracovníkům s ukončeným minimálně základním vzděláním, kteří mají zájem získat odbornou kvalifikaci pro výkon profese asistenta pedagoga dle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kvalifikační studium je realizované v rámci DVPP.

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

Studium je dvousemestrální a určeno pro učitele základních a středních škol a vychovatele. Dále se mohou tohoto studia zúčastnit vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří využijí získané znalosti při zabezpečení ochrany žáků a pracovníků školy za mimořádných situací.
Studium je realizované v rámci DVPP.

Vysokoškolské studium

Profesní studium

Celoživotní vzdělávání

O nás

Adresa

Akademie HUSPOL s.r.o. Osvobození 699 Kunovice 686 04 IČO: 63468352 DIČ: CZ63468352

Datová schránka

mfk3qrc

Telefony

(+420) 572 548 035 (+420) 603 470 951

E-MAIL

info@akademie-huspol.cz sekretariat@akademie-huspol.cz

Copyright © Akademie HUSPOL s.r.o.

has been added to the cart. View Cart