Studium je dvousemestrální a určeno pro učitele základních a středních škol a vychovatele. Dále se mohou tohoto studia zúčastnit vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří využijí získané znalosti při zabezpečení ochrany žáků a pracovníků školy za mimořádných situací. Kvalifikační studium je realizované v rámci DVPP.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

víkendová prezenční

Cena studia

13 800 Kč

Harmonogram
studia

Celkový počet hodin: 140 hodin přímé výuky

 • Aktuální otázky státní správy a krizového řízení
 • Obecné zásady řešení havarijních a krizových situací
 • Základy kartografie a topografie
 • Aktuální otázky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
 • Krizový management
 • Psychologie krizových situací
 • Výcvik v krizových situacích
 • Ochrana obyvatelstva
 • Integrovaný záchranný systém

 

 • Požární ochrana
 • Výcvik v práci s mapou
 • Historie a současnost civilní ochrany
 • Legislativa krizových situací
 • Psychologie komunikace
 • Chování v krizových situacích
 • Medicína katastrof
 • Řízení organizace v podmínkách rizika

Cíle vzdělávání:

Po ukončení vzdělání má absolvent základní znalosti a dovednosti v legislativě k ochraně člověka v mimořádných situacích, způsobech varování obyvatelstva, ochraně člověka v době mimořádných událostí, první pomoci, péče o zdraví, dopravní výchově, krizového řízení, způsobů evakuace, integrovaném záchranném systému, požární ochraně, stínových voláních, základní identifikace cizího prostředí, významu ozbrojených sil v demokratické společnosti a krizové komunikaci. Získané znalosti bude umět plně využít v procesu vzdělávání v oblasti branné výchovy v prostředí základní a střední školy.

Vzdělávací program Ochrana člověka za mimořádných situací bude zakončen závěrečným zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z ústní a praktické části.

Průběh studia

 • Vyplnění on-line přihlášky + přílohy k přihlášce (životopis, ověřený doklad o vzdělání)
 • Výuka probíhá prezenčně o víkendech
 • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z ústní a praktické části.
 • Po úspěšném ukončení studia absolvent získá osvědčení

Mgr. Pavel Polián

garant programu

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart