Studium pro získání pedagogické způsobilosti – učitel praktického vyučování

Jedná se o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k získání kvalifikace učitele střední školy ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají odbornou kvalifikaci k výkonu učitelské profese v segmentu praktických předmětů na SOŠ, SOU a OU.

Délka studia

18 měsíců

Forma studia

víkendová prezenční

Studium je určeno pro: 

absolventy úplného středního odborného vzdělání, zejména zemědělského, technického, strojírenského, potravinářského, ekologického, stavebního zaměření a v příbuzných oborech vzdělání. Studijní obor není určen pro absolventy gymnázií a konzervatoří.

Harmonogram
studia

Studium je třísemestrální a skládá se ze dvou modulů: Základy pedagogiky a didaktiky a Základy psychologie a speciální pedagogiky pro pedagogy. Celkový rozsah studia činí 193 hodin (163 hodin teoretické výuky a 30 hodin praxe).

Modul – Základy pedagogiky a didaktiky

 • Obecná pedagogika
 • Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů
 • Didaktika I. (obecná didaktika)
 • Didaktika II. (oborové didaktiky)
 • Teorie výchovy
 • Základy sociální pedagogiky

Modul – Základy psychologie a speciální pedagogiky pro pedagogy

 • Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Speciální pedagogika
 • Bezpečnost práce ve školství
 • Konzultace k závěrečným pracím

Přínosy studia

 • získání nových procesních znalostí a dovedností
 • užití případových studií ve výuce a praktických poznatků z praxe
 • víkendová výuka (nezasahuje do pracovního týdne)
 • školné může uhradit zaměstnavatel v rámci DVPP

Mgr. Zbyněk Andrýsek

garant vzdělávacího programu

Průběh studia

 • Vyplnění on-line přihlášky s přílohou ověřeného dokladu o vzdělání
 • Výuka probíhá prezenčně 2x za měsíc o víkendu
 • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů a obhajobou závěrečné práce
 • Po úspěšném ukončení studia absolvent získá osvědčení

Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení

450 Kč

Školné

1 150 Kč měsíčně

Poplatek za závěrečnou zkoušku

2 490 Kč

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart