Vzdělávací program Studium pro získání pedagogické způsobilosti je určen absolventům neučitelských studijních oborů (VŠ nebo SŠ), kteří mají zájem získat odbornou kvalifikaci dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v následujících programech:

 • učitel odborných předmětů střední školy
 • učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy
 • učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy
 • učitel praktického vyučování střední školy
 • vychovatel

Příprava nové akreditace

V současné době probíhá příprava akreditace nového vzdělávacího programu. Prosíme o strpení. Sledujte naše stránky, ihned jak to bude možné, vystavíme více informací a přihlášky ke studiu.

Délka studia

15 měsíců

Forma studia

víkendová prezenční

Harmonogram
studia

Celkový počet hodin: 250 hodin výuky, z toho 40 praxe

Modul – Základy pedagogiky a didaktiky

 • Obecná pedagogika
 • Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů:
 • Didaktika I. (obecná didaktika)
 • Didaktika II. (oborové didaktiky)
 • Teorie výchovy
 • Základy sociální pedagogiky

Modul – Základy psychologie a speciální pedagogiky pro pedagogy

 • Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Speciální pedagogika
 • Integrativní speciální pedagogika
 • Specifické poruchy učení
 • Bezpečnost práce ve školství
 • Konzultace k závěrečným pracím

Modul – Základy pedagogiky a didaktiky

 • Obecná pedagogika
 • Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů:
 • Didaktika I. (obecná didaktika)
 • Didaktika II. (oborové didaktiky)
 • Teorie výchovy
 • Základy sociální pedagogiky

Modul – Základy psychologie a speciální pedagogiky pro pedagogy

 • Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Speciální pedagogika
 • Integrativní speciální pedagogika
 • Specifické poruchy učení
 • Bezpečnost práce ve školství
 • Konzultace k závěrečným pracím

Modul – Základy pedagogiky a didaktiky

 • Obecná pedagogika
 • Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů:
 • Didaktika I. (obecná didaktika)
 • Didaktika II. (oborové didaktiky)
 • Teorie výchovy
 • Základy sociální pedagogiky

Modul – Základy psychologie a speciální pedagogiky pro pedagogy

 • Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Speciální pedagogika
 • Integrativní speciální pedagogika
 • Specifické poruchy učení
 • Bezpečnost práce ve školství
 • Konzultace k závěrečným pracím

Modul – Základy pedagogiky a didaktiky

 • Obecná pedagogika
 • Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů:
 • Didaktika I. (obecná didaktika)
 • Didaktika II. (oborové didaktiky)
 • Teorie výchovy
 • Základy sociální pedagogiky

Modul – Základy psychologie a speciální pedagogiky pro pedagogy

 • Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Speciální pedagogika
 • Bezpečnost práce ve školství
 • Konzultace k závěrečným pracím

Modul – Základy pedagogiky a didaktiky

 • Obecná pedagogika
 • Teorie výchovy
 • Základy sociální pedagogiky

Modul – Základy psychologie pro pedagogy

 • Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Základy sociální psychologie
 • Bezpečnost práce ve školství
 • Konzultace k závěrečným pracím

Předpoklady pro přijetí ke studiu:

Vzdělávací program je určen pro absolventy vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing.), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů střední školy.

Řádné ukončení pedagogického studia je vázáno na úspěšné ukončení magisterského programu uchazeče.

Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají způsobilost vyučovat odborný(é) předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu (strojírenství, ekonomické obory, biologie, ekologie a životní prostředí, elektrotechnika, chemie, informatika, kybernetika, potravinářství, právo, strojírenství, zemědělství, přírodní vědy).

Vzdělávací program je určen pro absolventy vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. – včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů střední školy. Řádné ukončení pedagogického studia je vázáno na úspěšné ukončení magisterského programu uchazeče.

Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají způsobilost vyučovat všeobecně vzdělávací předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu (biologie, ekologie a životní prostředí, elektrotechnika, historické vědy, filozofie, chemie, informatika, kybernetika, společenské vědy, právo, zemědělství, přírodní vědy, jazyky).

Vzdělávací program je určen pro absolventy vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing.), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů 2. stupně základní školy. Řádné ukončení pedagogického studia je vázáno na úspěšné ukončení magisterského programu uchazeče.

Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají způsobilost vyučovat předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu (biologie, ekologie a životní prostředí, elektrotechnika, historické vědy, filozofie, chemie, informatika, kybernetika, společenské vědy, právo, společenské vědy, zemědělství, přírodní vědy, jazyky).

Program je určen pro absolventy úplného středního odborného vzdělání, zejména zemědělského, technického, strojírenského, potravinářského, ekologického, stavebního zaměření a v příbuzných oborech vzdělání. Studijní obor není určen pro absolventy gymnázií a konzervatoří.

Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají odbornou kvalifikaci k výkonu učitelské profese v segmentu praktických předmětů na SOŠ, SOU a OU.

Podmínkou přijetí do studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají odbornou kvalifikaci k výkonu práce vychovatele ve školních družinách, v internátech a domovech mládeže v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Přínosy studia

 • získání nových procesních znalostí a dovedností
 • užití případových studií ve výuce a praktických poznatků z praxe
 • víkendová výuka (nezasahuje do pracovního týdne)
 • školné může uhradit zaměstnavatel v rámci DVPP

Mgr. Zbyněk Andrýsek

garant programu

Průběh studia

 • Vyplnění on-line přihlášky + přílohy k přihlášce (životopis, ověřený doklad o vzdělání)
 • Výuka probíhá prezenčně 2x za měsíc o víkendu
 • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů a obhajobou závěrečné práce
 • Po úspěšném ukončení studia absolvent získá osvědčení

Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení

450 Kč

Školné

1 150 Kč měsíčně

Poplatek za závěrečnou zkoušku

2 490 Kč

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart