Vzdělávací program Studium pro asistenty pedagoga je určen pracovníkům s ukončeným minimálně základním vzděláním, kteří mají zájem získat odbornou kvalifikaci pro výkon profese asistenta pedagoga dle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kvalifikační studium je realizované v rámci DVPP.

Délka studia

12 měsíců

Forma studia

víkendová prezenční

Harmonogram
studia

Celkový počet hodin: 126 hodin, z toho 40 hodin praxe.

Vzdělávací program je tvořen pěti tematickými okruhy:

 • Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
 • Podpora žáka
 • Systém péče o žáka
 • Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga
 • Praxe a konzultace k závěrečné práci

Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají osvědčení o pedagogické způsobilosti, které je opravňuje k pedagogické činnosti související s oblastmi působení asistenta pedagoga.

Absolventi se základním vzděláním získají kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Absolventi se středním vzděláním získají kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Přínosy studia

 • získání nových procesních znalostí a dovedností
 • užití případových studií ve výuce a praktických poznatků z praxe
 • víkendová výuka (nezasahuje do pracovního týdne)
 • školné může uhradit zaměstnavatel v rámci DVPP

Mgr. Zbyněk Andrýsek

garant programu

Průběh studia

 • Vyplnění on-line přihlášky s přílohou ověřeného dokladu o vzdělání
 • Výuka probíhá prezenčně 2x za měsíc o víkendu
 • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů a obhajobou závěrečné práce
 • Po úspěšném ukončení studia absolvent získá osvědčení

Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení

450 Kč

Školné

950 Kč měsíčně

Poplatek za závěrečnou zkoušku

2 490 Kč

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart